phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Zimná údržba

Naša firma vzimných mesiacoch zabezpečuje zimnú údržbu v meste Poprad a blízkom okolí, ako je odhŕňanie snehuz ciest, chodníkov, parkovísk, areálov firiem a pod.. Okrem odhŕňania realizujeme aj posypsoľou, štrkom, alebo postrekom.

Naša firma je samozrejme poistená pre prípad ublíženia na zdraví alebo vzniknutej škody na majetku. Pre realizáciu prác spojených zo zimnou údržbou komunikácií je naša spoločnosť vybavená potrebnými mechanizmami, náradím, zaškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

Povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti, je zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácii a plôch ( v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. )

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.