phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Čistenie mesta

Ďalšou dôležitou náplňou našej činnosti pre mesto a obce, je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba verejných priestranstiev, ktorá v sebe zahŕňa priebežné ručné i strojné čistenie mesta, zmývanie a kropenie komunikácií v letných mesiacoch, čistenie kanálových vpustí a pod. V rámci zimnej údržby naša spoločnosť zabezpečuje ručné i strojné čistenie chodníkov, schodov, podchodov autobusového nástupišťa, priemyselných areálov a pod.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti čistenia mesta nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.