phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Služby

BRKO

BRKO

Služby | 23. Október 2014

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení ...

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Služby | 23. Október 2014

Základnú službu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad pre mesto Poprad a ďalšie obce okresu Poprad je zber, preprava a nakladanie ...

Čistenie mesta

Čistenie mesta

Služby | 06. August 2014

Našou dôležitou náplňou v meste Martin je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba ...

Verejná zeleň

Verejná zeleň

Služby | 23. Október 2014

Naše dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o verejnú zeleň sú základom pre profesionálne vykonávanie služieb v tejto oblasti.

Zimná údržba

Zimná údržba

Služby | 29. August 2014

Naša firma vzimných mesiacoch zabezpečuje zimnú údržbu v meste Poprad a blízkom okolí.

Zberný dvor

Zberný dvor

Služby | 06. August 2014

Naša spoločnosť prevádzkuje na území mesta Poprad Zberné centrum, ktoré slúži všetkým občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v ...


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.