phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Politika životného prostredia

 

My, konatelia spoločnosti sme sa spolu s našimi zamestnancami rozhodli prijať nasledovnú politiku ochrany životného prostredia :

 

 

V oblasti záväzných požiadaviek:

My, spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. sa pozeráme na ochranu životného prostredia ako pevnú súčasť nášho podnikania.

 

Pri realizácií našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, normy a VZN obcí a miest vo vzťahu k ochrane životného prostredia.  Dodržiavanie našich predpisov vzťahujúcich sa k ochrane životného prostredia musí byť zabezpečené aj našimi obchodnými partnermi, pokiaľ vykonávajú činnosť v našich priestoroch.

 

V oblasti prevencie znečistenia:

Naše aktivity budeme realizovať vždy so zohľadnením princípu znižovania zaťaženia životného prostredia a predchádzania ekologickým škodám.

 

Zabezpečenie ochrany životného prostredia je cieľom pre všetky oblasti a úrovne podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou .

 

Stanovená politika ochrany životného prostredia sa presadzuje vo všetkých okruhoch nášho podnikania a je zaručená cez interné kontrolné postupy. Vplyv našej činnosti na životné prostredie neustále sledujeme a posudzujeme. Nové podnikateľské aktivity sú v prvom rade preskúmané z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie.

 

V oblasti neustáleho zlepšovania:

Celá naša činnosť je postavená na princípoch zabránenia a  zníženia zaťaženia životného prostredia. Zaväzujeme sa využívať ekologicky najprijateľnejšiu techniku aká je ešte z ekonomického pohľadu možná. Zabránenie preniknutiu škodlivých emisií do životného prostredia je z hľadiska priorít na prvom mieste. Týmito aktivitami neustále zlepšujeme parametre, smerujúce k ochrane životného prostredia.

 

V oblasti environmentálneho povedomia:

Pri komunikácii so zákazníkmi, úradmi, verejnosťou a  našimi zamestnancami je samozrejmosťou  poskytovanie informácií ohľadom našich produktov a služieb.

 

Odborná úroveň a  zodpovednosť k životnému prostrediu našich zamestnancov zvyšujeme  a prehlbujeme prostredníctvom školení.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.