phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Poprad

Mesto Poprad uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „ Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Poprad,“ v rámci ktorého každá domácnosť (rodinný dom) v Poprade bezplatne získa zbernú nádobu na bioodpad. 

Zber, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu zabezpečí naša spoločnosť  od 1.6.2018 v zmysle schváleného harmonogramu.  

Harmonogram zberu BRO - 2018

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.