phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Walter Brantner bol vyznamenaný cenou HERMES Verkehrs. Logistik. Preis!

S radosťou oznamujeme milú udalosť.

V rámci slávnostného galavečera bola odovzdaná v stredu 15.03.2017 vo veľkej sále Wiener Hofburg cena HERMES Verkehrs. Logistik. Preis.

Toto ocenenie je pravidelne udeľované ako vyznamenanie za vynikajúce výkony v rakúskom odvetví Dopravy a Logistiky v piatich kategóriach: Bezpečnosť, Trvalá udržateľnosť, Vzdelávanie, Nova generácia a Čestná cena Podnikateľa.

Mag. Alexander Klacska odovzdal cenu pánovi Walterovi Brantnerovi – symbol pre hospodárstvo a dopravu.

Srdečne blahoželáme!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.