phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Rekonštrukcia príjazdovej cesty k Zbernému dvoru

Od novembra 2017 môžu občania využívať novú zrekonštruovanú príjazdovú cestu, na ktorú vyčlenilo Mesto Poprad 46 300,-€. Pri rekonštrukcii cesty došlo ku kompletnej výmene podkladových vrstiev. Cestu môžu využívať osobné ako aj ťažké nákladné vozidlá.                       

Občania majú k dispozícií aj nový chodník, ktorý vedie popri plote Zberného centra.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.