phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Nové vozidlo na kuchynský odpad

V rámci rozširovania a skvalitnenia poskytovaných služieb v odpadovom hospodárstve, jazdí v našom regióne od januára 2017 nové dodávkové vozidlo so zdvíhacou plošinou, ktoré zabezpečuje zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu (kuchynského odpadu) a použitého jedlého oleja z reštaurácií, školských jedální, hotelov a iných zariadení spoločného stravovania. 
 
V prípade Vášho záujmu môže toto nové vozidlo jazdiť aj k Vašej prevádzke!!!

 

Všetky potrebné informácie a novinky ohľadom zneškodnenia uvedených odpadov nájdete aj v sekcii SLUŽBY/BRKO na našom webe, alebo na telefonickom čísle 0902 650 650.

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2017!!!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.