phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

20. výročie spoločnosti Branter Poprad

História spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. sa datuje od roku 1997, kedy bola Spoločenskou zmluvou zo dňa 04.02.1997 pod názvom TESPO, s.r.o. založená organizácia pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločnosť TESPO, s.r.o. vznikla transformáciou bývalých Technických služieb  Mesta Poprad. V roku 2003  sa stala súčasťou skupiny firiem Brantner a od mája 2003 začala spoločnosť fungovať pod obchodným názvom Brantner Poprad, s.r.o.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.