phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Nový Zberný dvor

V apríli 2016 vyrástol v západnej časti mesta Poprad na Hraničnej ulici druhý zberný dvor pripravený na kompletné spustenie.

Tak, ako v Zbernom dvore na ulici Ludvika Svobodu, budú môcť občania s trvalým, alebo prechodným pobytom v meste Poprad, využiť služby ukladania vybraných druhov odpadov, zbaviť sa starého nábytku, objemného a drobného stavebného odpadu, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Formou výkupu je už v súčasnosti možné odovzdať rôzne druhy kovových odpadov, od júla pribudne aj výkup papiera a kartónu.

Srdečne pozývame širokú verejnosť, príďte sa presvedčiť a využiť naše služby. Tešíme sa na Vás.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.