phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Súťaž v zbere papiera 2014/2015

Predmetom súťaže je zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: papier, obaly z papiera a lepenky - kartón. Účelom súťaže je podpora a propagácia separovaného zberu a formovanie ekologického povedomia.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.