phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Aktuality 2013

Aktuality Brantner Poprad z roku 2013

Súťaž v zbere papiera 2013/2014

Súťaž v zbere papiera 2013/2014

Aktuality 2013 | 22. Október 2014

Predmetom súťaže je zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: papier, obaly z papiera a lepenky - kartón.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Aktuality 2013 | 22. Október 2014

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení ...


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.