phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Aktuality

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja na Vašej ulici

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja na Vašej ulici

Aktuality | 22. Október 2014

Za použitý papier a jedlý kuchynský olej Vás odmeníme.

Súťaž v zbere papiera 2013/2014

Súťaž v zbere papiera 2013/2014

Aktuality | 22. Október 2014

Predmetom súťaže je zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: papier, obaly z papiera a lepenky - kartón.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Aktuality | 22. Október 2014

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení ...

Výsledky súťaže v zbere papiera 2012/2013

Výsledky súťaže v zbere papiera 2012/2013

Aktuality | 22. Október 2014

Dňa 13.júna 2013 sa uskutočnilo v sídle organizátora súťaže, Brantner Poprad s. r. o., odovzdávanie cien v 1. kategórii – školy.

Veľká súťaž v zbere papiera 2012/2013

Veľká súťaž v zbere papiera 2012/2013

Aktuality | 22. Október 2014

Súťaž v zbere papiera 2012/2013.


<< < 1 2 3 4 5 > >>

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.