phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa:

 

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76
058 01 Poprad

 

Fakturačné údaje:IČO: 36 444 618
DIČ: 2020016988
IČ DPH: SK 2020016988
Zapísaný v obchodnom registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2620844764/1100
IBAN: SK2711000000002620844764

 

Kontakt:

Sekretariát: 

E-mail: poprad@brantner.sk
Tel.: +421-52-7767 251

 


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

GPS Súradnice

49°03'48,01"N
20°17'36,21"E

 

Vedenie spoločnosti:

Ing. Martin Suchý 
prokurista, riaditeľ spoločnosti

Sekretariát:

Erika Janečková 
asistentka riaditeľa
e-mail: erika.janeckova@brantner.sk
Tel.: +421-911 704 979 

Ekonomické oddelenie:

Ing. Monika Kandriková
ekonómka spoločnosti
e-mail: monika.kandrikova@brantner.sk
Tel.: +421-902 987 651

Martina Goldbergerová
ekonomický referent
e-mail: martina.goldbergerova@brantner.sk

Katarína Sedláková 
ekonomický referent
e-mail: katarina.sedlakova@brantner.sk

Personálne oddelenie:

Ľudmila Kožuchová
mzdová účtovníčka
e-mail: ludmila.kozuchova@brantner.sk

Obchodné oddelenie:

Ing. Tomáš Supek 
obchodný riaditeľ
e-mail: tomas.supek@brantner.sk
Tel.: +421-902 458 101 

Ing. Martina Jakabová 
obchodný manažér - klienti komunálnej sféry (mestá, obce)
e-mail: martina.jakabova@brantner.sk
Tel.: +421-902 630 630 

Ing. Lukáš Malecký 
obchodný manažér - priemyselní klienti
e-mail: lukas.malecky@brantner.sk
Tel.: +421-903 451 010  

Mgr. Viktória Verébová 
obchodný manažér - zdravotnícky odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
e-mail: viktoria.verebova@brantner.sk
Tel.: +421-902 650 650  

Mgr. Katarína Imrichová
manažér IMS 
e-mail: katarina.imrichova@brantner.sk
Tel.:  +421-903 451 738

Jana Filová 
obchodný referent
e-mail: jana.filova@brantner.sk
Tel.: +421-903 302 891

Adriána Ujčíková 
obchodný referent - výkup papiera
e-mail: adriana.ujcikova@brantner.sk 
Tel.: +421-903 255 858 

Jana Melekyová 
obchodný referent
e-mail: jana.melekyova@brantner.sk 

Mária Fridmanová 
obchodný referent
e-mail: maria.fridmanova@brantner.sk

 

Oddelenie odpadového hospodárstva:

Ing. Ľubomíra Bilošová
vedúca strediska MsO
e-mail: lubomira.bilosova@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 007

Ján Benko
majster 
e-mail: jan.benko@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 733

Oddelenie odvozu odpadu:

Juraj Hvizdoš
vedúci strediska ODO - dispečer
e-mail: juraj.hvizdos@brantner.sk
Tel.: +421-902 620 620

Ing. Matúš Brachňák
dispečer 
e-mail: matus.brachnak@brantner.sk
Tel.: +421-902 610 610

Oddelenie technických služieb:

Ing. Peter Parimucha
vedúci strediska TS
e-mail: peter.parimucha@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 229

Oddelenie verejnej zelene:

Klára Galliková
vedúca strediska VZ
e-mail: klara.gallikova@brantner.sk
Tel.: +421-911 660 660

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.