phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa:

 

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76
058 01 Poprad

 

Fakturačné údaje:IČO: 36 444 618
DIČ: 2020016988
IČ DPH: SK 2020016988
Zapísaný v obchodnom registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2620844764/1100
IBAN: SK2711000000002620844764

 

Kontakt:

Sekretariát: 

E-mail: poprad@brantner.sk
Tel.: +421-52-7767 251

 


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

GPS Súradnice

49°03'48,01"N
20°17'36,21"E

 

Sekretariát:

Erika Janečková 
e-mail: erika.janeckova@brantner.sk
Tel.: +421-911 704 979 

Ekonomické oddelenie:

Ing. Monika Kandriková
e-mail: monika.kandrikova@brantner.sk
Tel.: +421-902 987 651

Martina Goldbergerová
e-mail: martina.goldbergerova@brantner.sk

Ing. Miroslava Garčárová 
e-mail: miroslava.garcarova@brantner.sk

Personálne oddelenie:

Ľudmila Kožuchová
e-mail: ludmila.kozuchova@brantner.sk

Obchodné oddelenie:

Ing. Martina Jakabová 
e-mail: martina.jakabova@brantner.sk
Tel.: +421-902 630 630 

Mária Fridmanová 
e-mail: maria.fridmanova@brantner.sk

Ing. Tomáš Supek 
e-mail: tomas.supek@brantner.sk
Tel.: +421-902 650 650 

Adriána Ujčíková 
e-mail: adriana.ujcikova@brantner.sk 
Tel.: +421-903 255 858 

Jana Filová
e-mail: jana.filova@brantner.sk
Tel.: +421-903 302 891

Jana Melekyová
e-mail: jana.melekyova@brantner.sk

Mgr. Katarína Imrichová
e-mail: katarina.imrichova@brantner.sk
Tel.:  +421-903 451 738

Ing. Lukáš Malecký 
e-mail: lukas.malecky@brantner.sk
Tel.: +421-903 451 010 

 

Oddelenie odpadového hospodárstva:

Ing. Ľubomíra Bilošová, vedúca
e-mail: lubomira.bilosova@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 007

Ján Benko, majster 
e-mail: jan.benko@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 733

Oddelenie odvozu odpadu:

Juraj Hvizdoš, dispečer
e-mail: juraj.hvizdos@brantner.sk
Tel.: +421-902 620 620

Ing. Matúš Brachňák, dispečer 
e-mail: matus.brachnak@brantner.sk
Tel.: +421-902 610 610

Oddelenie technických služieb:

Ing. Peter Parimucha, vedúci TS 
e-mail: peter.parimucha@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 229

Oddelenie verejnej zelene:

Klára Galliková
e-mail: klara.gallikova@brantner.sk
Tel.: +421-911 660 660

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.