phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Informácie pre verejnosť

JARNÉ  upratovanie

JARNÉ upratovanie

Informácie pre verejnosť | 23. Október 2014

JARNÉ  upratovanie 2018 v meste Poprad

Vývoz separovaného odpadu

Vývoz separovaného odpadu

Informácie pre verejnosť | 23. Október 2014

Kalendáre triedeného zberu KO v mestách a obciach:

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Informácie pre verejnosť | 23. Október 2014

Harmonogram zberu komunálneho odpadu.

Ako separovať

Ako separovať

Informácie pre verejnosť | 29. August 2014

Odpad separujeme triedením do zberných kontajnerov a zberných vriec, ktoré su označené tromi farbami.

Prečo separovať

Prečo separovať

Informácie pre verejnosť | 29. August 2014

Separovaním odpadu dokážete odstrániť zo skládok až 31% odpadu.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.